Sale!

การเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ

395 ฿495 ฿ 336 ฿ - 421 ฿

ช่วยให้คุณเข้าใจถึงสาเหตุและผลกระทบต่างๆ รวมถึงแนะนำวิธีการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอีกไม่ช้า พิเศษด้วยบทวิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศที่กำลังคุกคามประเทศไทย

ล้างค่า

รายละเอียด

ผู้เขียน/ผู้แปล : Kirstin Dow and Thomas E. Downing / จิรพล  สินธุนาวา
ขนาด : 22.00 x 28.00 ซม.
พิมพ์ : 124  หน้า
ราคา : 495 บาท
ISBN : 978-974-045-6964
Barcode : 9789740456964

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชนิด

ปกอ่อน, ปกแข็ง