Sale!

คู่มือเยาวชนฉลาดรู้เรื่องเงินทอง

195 ฿ 166 ฿

เริ่มต้นปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักวิธีการใช้เงินอย่างมีคุณค่าและรู้จักเก็บออมเงินเพื่ออนาคตของพวกเขา

Name Range Discount
Discount - Official Site 1 - 50 15 %

รายละเอียด

ผู้เขียน/ผู้แปล : Thomas Keltie / ประจวบพร เอาฬาร
ขนาด : 17.70 x 22.00 ซม.
พิมพ์ : 56 หน้า
ราคา : 195 บาท
ISBN : 978-974-0459-87-3
Barcode : 9789740459873