จีนหลายมิติ

360 ฿ 288 ฿

กำแพงเมืองจีนสิ่งมหัศจรรย์ของโลก จักรพรรดิปูยี…จักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีน บุคคลที่เป็นที่สุด เบื้องหลังม่านไม้ไผ่นี้ มีอะไรที่ควรศึกษาอีกมากมาย

คำอธิบาย

ผู้แต่ง : รศ.ประทุมพร วัชรเสถียร