สิ่งแวดล้อม

255 ฿ 204 ฿

หนังสือเล่มนี้ใช้ตัวอย่างที่เกิดขึ้นทั่วโลกมาแสดงให้เห็นแนวทางการเข้าถึงวิธีแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเสนอทางเลือกบางอย่างให้คุณนำไปใช้เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่อนาคตที่มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น

คำอธิบาย

ผู้เขียน/ผู้แปล : Rob Bowden / ดร. จารนัย พณิชยกุล
ขนาด : 22.00 x 28.00 ซม.
พิมพ์ : 4 สี   48 หน้า  (ปกแข็ง)
ราคา : 255 บาท
ISBN : 974-94710-1-6
Barcode : 9789749471012