พจนานุกรมคณิตศาสตร์

320 ฿ 256 ฿

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนและผู้ที่สนใจวิชาคณิตศาสตร์ทุกคน โดยมีคำอธิบายข้อความทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญๆ พร้อมด้วยภาพวาดและแผนภูมิที่ช่วยอธิบายหัวข้อต่างๆ ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่ายและประกอบด้วยโจทย์คณิตศาสตร์ ซึ่งแสดงวิธีหาคำตอบตามทฤษฏี ง่ายต่อการค้นคว้าข้อมูลด้วย ดัชนีอภิธานคำศัพท์ เชิงอรรถและ Internet Linke เพื่อค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม

คำอธิบาย

ผู้เขียน/ผู้แปล : Tori   Large / ศาสตราจารย์กิติคุณ ยุพิน พิพัชกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ทิพย์คง
ขนาด : 17.00  x  24.00  ซม.   
พิมพ์ : 4 สี  126  หน้า
ราคา : 320  บาท
ISBN : 974-93468-0-7
Barcode : 9789749346808