ราชาธิปไตย

165 ฿ 132 ฿

อธิบายถึงคำว่า “ราชาธิปไตย” คืออะไร และอธิบายราชาธิปไตยในยุคต้นและสมัยใหม่ พร้อมทั้งอนาคตของระบบราชาธิปไตย

คำอธิบาย

ผู้เขียน/ผู้แปล : นาธาเนียล ฮาร์ริส / โคทม อารียา
ขนาด : 21.60 x 27.60 ซม.
พิมพ์ : พิมพ์ 4 สี  48 หน้า
ราคา : 165 บาท
ISBN : 978-616-7033-23-5 
Barcode : 9786167033235