ศาสนาต่าง ๆ

375 ฿ 300 ฿

หนังสือเล่มนี้ผู้อ่านจะได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา พิธีกรรม และหลักปฎิบัติของศาสนาต่าง ๆ เช่น ศาสนายูดาย ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม พร้อมภาพประกอบและคำอธิบายที่อ่านเข้าใจง่าย

คำอธิบาย

ผู้เขียน/ผู้แปล : Sylvie Devreux / โคทม อารียา
ขนาด : 21.20 x 27.30 ซม.
พิมพ์ : 4  สี  77 หน้า  (ปกแข็ง)
ราคา : 375 บาท
ISBN : 974-949-9956
Barcode : 9789749499955