หอมโลกวรรณศิลป์

235 ฿ 188 ฿

วรรณกรรมและวรรณคดีของไทยตั้งแต่สมัยอดีตถึงปัจจุบัน มีศิลปะการประพันธ์ที่เกิดจากการรังสรรค์ถ้อยคำกับการผูกร้อยจินตนาการของกวี ทำให้บทประพันธ์ที่ออกมามีความไพเราะและสื่อความหมายได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งศิลปะการประพันธ์นี้ เรียกว่าวรรณศิลป์

คำอธิบาย

ผู้เขียน/ผู้แปล : ธเนศ เวศน์ภาดา
ขนาด : 19.00 x 25.00 ซม.
พิมพ์ : 160 หน้า
ราคา : 235 บาท
ISBN : 974-941-026-2
Barcode : 9789749410264