เผด็จการ

165 ฿ 132 ฿

ระบอบเผด็จการไม่ได้เกิดจากการปกครองที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จ หากเกิดจากการปกครองที่อ่อนแอและหมดหนทาง และในอนาคตประเทศใดยังคงใช้ระบอบเผด็จการอยู่

คำอธิบาย

ผู้เขียน/ผู้แปล : พอล ดาวสเวลล์ / โคทม อารียา
ขนาด : 21.60 x 27.60 ซม.
พิมพ์ : พิมพ์ 4 สี  48 หน้า
ราคา : 165 บาท
ISBN : 978-616-7033-26-6
Barcode : 9786167033266