โลก 500 ปี ก่อนศตวรรษที่ 21

450 ฿ 360 ฿

ร่วมกันย้อนรอยไปหาจุดเปลี่ยนของโลกเพื่อเข้าสู่โลกของวิทยาศาสตร์ ช่วงที่อารยธรรมโบราณเริ่มเลือนหายไปพร้อมๆ กับการรุกคืบของนวัตกรรมใหม่ การค้นพบสิ่งใหม่ ๆ

คำอธิบาย

ผู้เขียน/ผู้แปล : Jane Bingham, Fiona Chandler, Sam Taplin / ลอองทิพย์ อัมรินทร์รัตน์
ขนาด : 22.00 x 28.00 ซม.
พิมพ์ : 4 สี  112 หน้า (ปกแข็ง)
ราคา : 450 บาท
ISBN : 974-92088-7-0
Barcode : 9789749208878