แจ้งชำระเงิน

เมื่อแจ้งชำระเงินสำเร็จ ระบบจะขึ้นข้อความ Thank you for your payment. หากไม่ขึ้นข้อความกรุณาแจ้งชำระเงินใหม่อีกครั้งค่ะ